การจัดการเรียนการสอนและดำเนินการต่างๆของโรงเรียน ภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่องการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการต่างๆของโรงเรียน ภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
📌จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป โดย
📍ในสัปดาห์ที่ 1☝🏻(วันที่ 1-5 พ.ย.) ให้นักเรียนชั้น ม.ต้น มาเรียน On-Site ที่โรงเรียน ส่วนนักเรียนชั้น ม.ปลาย เรียน Online หรืออื่นๆ ที่บ้าน
📍ในสัปดาห์ที่ 2✌🏻(วันที่ 8-12 พ.ย.) ให้นักเรียนชั้น ม.ปลายมาเรียน On-Site ที่โรงเรียน ส่วนนักเรียนชั้น ม.ต้น เรียน Online หรืออื่นๆ ที่บ้าน
📢 ให้นักเรียนศึกษาแผนผังตารางห้องเรียน และ การใช้ห้องเรียนประจำในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนเปิดเทอมพรุ่งนี้ด้วย