การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงโรคระบาดไวรัส COVID-19

วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา นำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงโรคระบาดไวรัส COVID-19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่มในการตรวจ พบว่ามีผลการตรวจทั้งหมดเป็นลบ ไม่พบเชื้อ COVID-19 ณ ชั้นล่างอาคารราชาปกเกศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1SY8JBObDL-Ebyat7Pyf3_-MQ…