การตรวจ Antigen Test Kit

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 งานอนามัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ร่วมสุ่มประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาโดยสุ่มตรวจบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ทั้งนี้มีนายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา และนายจักรินทร์ จอมแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจ ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา