การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง ได้จัดการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

วันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์และโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง และวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ม.6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง และพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

รับชมภาพกิจกรรมทัศนศึกษารวมทุกระดับชั้นได้ที่ : https://drive.google.com/…/1mBFqGj4r_29sFMKibRuN3…