การปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564
เวลา 11.00 น. นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 14 คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนางกนกกร กอไธสง นายจักรินทร์ จอมแก้ว นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา นายตระกูลพันธุ์ กันไว หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางสายพิณ กันไว รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วม ณ ห้องประชุมร่มฉัตร โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา