การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือและการประกวดโคมลอยประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

#ประชาสัมพันธ์กำหนดการการแข่งขันกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือและการประกวดโคมลอยประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564
📌ให้นักเรียนแต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันศึกษาหลักเกณฑ์การประกวดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะ 🌿☘️🌱
📌ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ที่ห้องกิจการนักเรียน (ห้องส่งเสริมฯ)
☝🏻การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ ให้เป็นผู้เข้าแข่งขันในแต่ละห้องเรียน
✌🏻การประกวดโคมลอย เป็นผู้เข้าแข่งขันตามคณะสี สีละ 3 ทีมค่ะ
📌การประกวดโคมลอย อนุญาติให้ใช้แค่ประทัดเล็กสีแดง เท่านั้น หากพบประทัดอื่นๆ เช่น ประทัดยักษ์หรือระเบิดปิงปอง จะตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน🏮