การประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ส่งผลงานประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสีภายในโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564 ออกแบบสร้างสรรค์ตามความคิดสร้างสรรค์
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
2. ออกแบบเสื้อกีฬาสีตามความคิดสร้างสรรค์ ขนาด A4 (นามสกุลไฟล์ .jpg, .png) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแอพริเคชันใดก็ได้ตามความถนัด
3. ส่งผลงานภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
4. ผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตร และ
ผู้ที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน
📌ส่งผลงานการออกแบบเสื้อ (ด้านหน้า-หลัง) ได้ที่ https://forms.gle/MEii77uGMofrHve46
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานกิจการนักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา