การประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วม ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญและมีมาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดไวรัส COVID-19 โดยจัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม ณ ห้องประชุมร่มฉัตร โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/119IJt78Kz9jChPgPQxFTD0CX76Z…