การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธี กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนางกนกกร กอไธสง นายจักรินทร์ จอมแก้ว และนายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาร่วมชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ปกครอง ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญและมีมาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดไวรัส COVID-19 โดยจัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1Dfk1Ub2PpumlOX3LamKieKEllZL…
18