การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยได้รับเกียรติจากนายสรวง ศรีแก้วทุม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมร่มฉัตร โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/11GGgTVq8ZC…