การประดับเข็มเชิดชูเกียรติ และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานการประดับเข็มเชิดชูเกียรติ และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ให้เกียรติประดับเข็มเชิดชูเกียรติด้วย ณ บริเวณลานหน้าเสาธง โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา