การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

วันนอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ทั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินจำนวน 5 คน ได้แก่
1.นางสาวพิชชาภา ตรียกูล ประเมินครั้งที่ 4
2.นางสาวชนากานต์ ก้อนแหวน ประเมินครั้งที่ 4
3.นางสาวนิชาภา ก๋องติ๊บ ประเมินครั้งที่ 3
4.นางสาวสุณิสา บุญผล ประเมินครั้งที่ 3
5นางสาวธมนวรรณ สูตรเลข ประเมินครั้งที่ 2
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมเป็นกรรมการในการประเมิน ณ ห้องประชุมร่มฉัตร โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/10tZoKSnqZxIFcxyRJrhohHxEo3G…