การฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. นายจักรินทร์ จอมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ผ่านกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิต ลดอัตราการออกโรงเรียนกลางคันและสร้างเด็กดีมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ภายใต้ตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
📷 รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1wiy4YAUW9lP3sneMT…