การเข้ารับวัคซีน pfizer เข็มที่ 2 ภายใต้กิจกรรม Kick Off Pfizer in School

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมนายจักรินทร์ จอมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมดูแลและให้กำลังใจนักเรียน ในการเข้ารับวัคซีน pfizer เข็มที่ 2 ภายใต้กิจกรรม Kick Off Pfizer in School “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากโรงพยาบาลแจ้ห่มและสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่มภายใต้มาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดไวรัส COVID-19 โดยจัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1loLLtBSy…