การแสดงผลงานและจัดนิทรรศการในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง

วันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2564 งานเสน่ห์ไม้โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา นำโดยนายเสกสรร กาวินชัย ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) ได้เข้าร่วมแสดงผลงานและจัดนิทรรศการในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง (หนองกระทิง)

26