กิจกรรมการประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol 2022 จังหวัดลำปาง

วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 นางมูรติ จัดของ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol 2022 จังหวัดลำปาง โดยภายในงานมีการตรวจ ATK และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา อย่างเคร่งครัด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง