กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และนางอรพิน สมเสียง หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมคณะครูงานห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญและมีมาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดไวรัส COVID-19 ณ อาคารพิชชารัตน์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา