คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและนายอำเภอแจ้ห่มมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ท่านผู้อำนวยการบุญสง นาละออง ให้การต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและนายอำเภอแจ้ห่มในการตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม และแวะเยี่ยมเยือนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โดยมีครูเสกสรร กาวินชัยและคุณนคร นำเสนอผลงานนักเรียนเสน่ห์ไม้