ค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายรัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ หัวหน้างานสภานักเรียน กล่าวรายงานต่อประธานพิธี โดยมีนักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน และได้รับเกียรติจากคณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ภายใต้มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดไวรัส COVID-19 ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
📷 : ภาพถ่ายเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1SyC0oEeTNf6jIIBuKU5Lxc2ONUN…