ติดต่อ


ที่อยู่ : 371 หมู่ที่ 10 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

ติดต่อ
โทรศัพท์ : 054-271399

FAX : 054-271397

E-Mail : [email protected]