ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนและนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ในการตรวจราชการและแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1QLRzNtBhj8HYUHCWjBt3Gx9bxmd…