ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษฯ

📢ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2565

💻 รับสมัครทางออนไลน์ :: วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

📲 ไฟล์ประกาศ : https://drive.google.com/…/1-JqhOknxPQ06EopPeIb…/view…