ปิดทองคำช่อฟ้า หอพระหลวงพ่อทิพยปัญญา

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายจักรินทร์ จอมแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานปิดทองคำช่อฟ้า หอพระหลวงพ่อทิพยปัญญา พระพุทธรูปประจำโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ทั้งนี้มีนางกนกกร กอไธสง และนายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เข้าร่วมด้วย ณ อาคารก่อสร้างหอพระหลวงพ่อทิพยปัญญา โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/16DbSiUwpemsNrGjRFU3MD1IiM…