พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายเสกสรร กาวินชัย ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ลานกิจกรรมชั้นล่างอาคารราชาปกเกศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา