พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 ผกท.พ.บรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยามอบหมายให้ ผกท.ตระกูลพันธุ์ กันไว ผช.ผกท.เอกณัฏฐ์ ใจลา และผช.ผกท.วีรพล โตนะโพ นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 จำนวน 15 คน เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้มีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง