“พิธีไหว้ครู” ของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธีไหว้ครู กล่าวให้โอวาทนักเรียน และเจิมหนังสือใหม่ เนื่องใน “พิธีไหว้ครู” ของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา