มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวริชาลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา ประจพปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางกนกกร กอไธสง นายจักรินทร์ จอมแก้วและนายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนด้วย โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอ่าน ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1D5ikSUIlnxltawJHClfZ9itG5cr…