รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทยและบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องกลุ่มอำนวยการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียด ::
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาไทย ::https://drive.google.com/file/d/1BXZ1rAeusJo6KRkq_wfNwVlY9sMXRu3w/view?usp=sharing
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน :: https://drive.google.com/file/d/1-LE9arcP7cqdl5tO2K9egSi1_uXDg7PG/view?usp=sharing