รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา :: เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด 1 ตำแหน่ง และนักการภารโรง 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26-30 เมษายน 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :: https://drive.google.com/…/1fKDUyGu4GcV1alIM23Q…/view…