รับสมัครนักเรียน ม.4

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัคร :: 19-23 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมพิทยาสรรค์ อาคารพิเชฐเมธา โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รายละเอียดการรับสมัคร :: https://drive.google.com/…/1kTYfacU9DKyxsPtzDST…/view…