วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พร้อมนายสรภูมิ เจียงสงวน หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง