“วันตรุษจีน ประจำปี 2565”

วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้หมวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “วันตรุษจีน ประจำปี 2565” ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โดยกิจกรรมประกอบด้วยการตอบคำถามชิงรางวัลเกี่ยวกับความรอบรู้วันตรุษจีนและการแสดงประกอบเพลง ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1lefLtODcrtUW2xmkb0TTemHnnA6…