วันสถาปนาโรงเรียนปี 64

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จัดพิธีเปิดป้ายโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาและทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ครบรอบ 59 ปี โดยได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจาก พระครูวินิตวรการ เจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ในโอกาสนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า ศิษย์เก่า ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งจัดให้มีการพิธีสืบชะตาโรงเรียน พิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล มอบทุนการศึกษาให้กับตัวแทนนักเรียน ภายใต้ตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19 ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา