วันไหว้ครู 64

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายบุญสง นาละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธีไหว้ครู กล่าวให้โอวาทนักเรียน และเจิมหนังสือใหม่ เนื่องใน “พิธีไหว้ครู” ของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา