โครงการพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่งานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่งานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิชาช่างเชื่อม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วม ทั้งนี้มีนางกนกกร กอไธสง นายจักรินทร์จอมแก้ว นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเข้าร่วมด้วย ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1Bjhd-e72YstQQIaRpMjXnOQ5…