ค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา กล่าวรายงานต่อประธานพิธี ทั้งนี้มีนักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 39 คน และได้รับเกียรติจากคณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน พ.ศ.2565 ภายใต้มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา