งานการเงินและพัสดุ

งานพัสดุ

1. ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > > เอกสาร
2. เอกสารจัดซื้อ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > > เอกสาร
3. เอกสารจัดจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร
..................................................................................................................
- ค่าจ้างทำอาหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร
- ค่าจ้างทำอาหารว่างและเครื่องเครื่องดิ่ม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร
- ค่าเช่าสถานที่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร
- ค่าตอบแทนวิทยากร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > >  เอกสาร

หัวข้อรายงานงบทดลองประจำเดือน

- เอกสาร เดือนตุลาคม 2559  : Download
- เอกสาร เดือนพฤศจิกายน 2559 : Download
- เอกสาร เดือนธันวาคม 2559 : Download
- เอกสาร เดือนมกราคม 2560 : Download
- เอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2560 : Download
- เอกสาร เดือนมีนาคม 2560 : Download
- เอกสาร เดือนเมษายน 2560 : Download
- เอกสาร เดือนพฤษภาคม 2560 : Download
- เอกสาร เดือนมิถุนายน 2560 : Download
- เอกสาร เดือนกรกฎาคม 2560 : Download
- เอกสาร เดือนสิงหาคม 2560 : Download
- เอกสาร เดือนกันยายน 2560 : Download
- เอกสาร เดือนตุลาคม 2560  : Download
- เอกสาร เดือนพฤศจิกายน 2560 : Download
- เอกสาร เดือนธันวาคม 2560 : Download
- เอกสาร เดือนมกราคม 2561 : Download
- เอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2561 : Download
- เอกสาร เดือนมีนาคม 2561 : Download
- เอกสาร เดือนเมษายน 2561 : Download
- เอกสาร เดือนพฤษภาคม 2561 : Download
- เอกสาร เดือนมิถุนายน 2561 : Download
- เอกสาร เดือนกรกฎาคม 2561 : Download
- เอกสาร เดือนสิงหาคม 2561 : Download
- เอกสาร เดือนกันยายน 2561 : Download
- เอกสาร เดือนตุลาคม 2561  : Download
- เอกสาร เดือนพฤศจิกายน 2561 : Download
- เอกสาร เดือนธันวาคม 2561 : Download
- เอกสาร เดือนมกราคม 2562 : Download
- เอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : Download
- เอกสาร เดือนมีนาคม 2562 : Download
- เอกสาร เดือนเมษายน 2562 : Download
- เอกสาร เดือนพฤษภาคม 2562 : Download
- เอกสาร เดือนมิถุนายน 2562 : Download
- เอกสาร เดือนกรกฎาคม 2562 : Download
- เอกสาร เดือนสิงหาคม 2562 : Download
- เอกสาร เดือนกันยายน 2562 : Download

- เอกสาร เดือนตุลาคม 2562  : Download
- เอกสาร เดือนพฤศจิกายน 2562 : Download
- เอกสาร เดือนธันวาคม 2562 : Download
- เอกสาร เดือนมกราคม 2563 : Download
- เอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2563 : Download
- เอกสาร เดือนมีนาคม 2563 : Download
- เอกสาร เดือนเมษายน 2563 : Download
- เอกสาร เดือนพฤษภาคม 2563 : Download
- เอกสาร เดือนมิถุนายน 2563 : Download

- เอกสาร เดือนกรกฎาคม 2563 : Download
- เอกสาร เดือนสิงหาคม 2563 : Download
- เอกสาร เดือนกันยายน 2563 : Download

- เอกสาร เดือนตุลาคม 2563  : Download
- เอกสาร เดือนพฤศจิกายน 2563 : Download
- เอกสาร เดือนธันวาคม 2563 : Download
- เอกสาร เดือนมกราคม 2564 : Download
- เอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 : Download
- เอกสาร เดือนมีนาคม 2564 : Download

- เอกสาร เดือนเมษายน 2564 : Download

- เอกสาร เดือนพฤษภาคม 2564 : Download
- เอกสาร เดือนมิถุนายน 2564 : Download
- เอกสาร เดือนกรกฎาคม 2564 : Download
- เอกสาร เดือนสิงหาคม 2564 : Download
- เอกสาร เดือนกันยายน 2564 : Download

---------------------------------------------------------------------------

การแสดงรายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบประจำเดือน