ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

 จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      246 เครื่อง
รวม
      246 เครื่อง
ใช้งานได้:
      246 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
 จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      100 เครื่อง
รวม
      100 เครื่อง
ใช้งานได้:
      100 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
 จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      346 เครื่อง
ใช้งานได้:
      346 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-09-28 11:53:57 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       
ประเภท:
       
ความเร็ว:
       
สถานะการใช้งาน:
       
งบประมาณ/เดือน:

       

 

 ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-27 15:54:29 น.