นายสุทิน คงสนุ่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ชื่อ – นามสกุล : นายสุทิน  คงสนุ่น

Name : Mr.SUTIN  KONGSANUN

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท    วุฒิการศึกษา : กศ.ม.บริหารการศึกษา

E-Mail : [email protected]

โทรศัพท์ : 089-8533027