การประชุมสรุปรายงานผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปรายงานผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วม ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญและมีมาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาดไวรัส COVID-19 โดยจัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา