กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด

วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นางกนกกร กอไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกล-เข้าค่ายยุวกาชาด โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารเทิดราชัน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1cZ5y3CogR2ZPsolxAETJWmH4…
วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายจักรินทร์ จอมแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกล-เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ลานกิจกรรม หน้าศาลาอนุสรณ์ 55 ปี โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รับชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1cZ5y3CogR2ZPsolxAETJWmH4…