ข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500529
รหัส Smis 8 หลัก :
  52032006
รหัส Obec 6 หลัก :
  500529
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แจ้ห่มวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CheahomWittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านวังสัก
ตำบล :
  แจ้ห่ม
อำเภอ :
  แจ้ห่ม
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52120
โทรศัพท์ :
  0-5427-1399
โทรสาร :
  054271397
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 ก.ค. 2505
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แจ้ห่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  5.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 11:54:03 น.
)