กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมชุมนุมเปิดให้นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุม ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ถึง 12 มิถุนายน 2564 เวลา 23.00 น.

โดยสามารถโหลดดูข้อมูลรายชื่อ รหัสและพาสเวิร์ด ของนักเรียนได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง และเข้าลงทะเบียนชุมนุมได้ตามวิธีการที่แนบมานี้

ข้อมูลรายชื่อนักเรียน และพาสเวิร์ด

วิธีลงทะเบียน