กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมชุมนุมเปิดให้นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุม ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ถึง 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.00 น.

โดยสามารถโหลดดูข้อมูลรายชื่อ รหัสและพาสเวิร์ด ของนักเรียนได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง และเข้าลงทะเบียนชุมนุมได้ตามวิธีการที่แนบมานี้

ข้อมูลนักเรียนชั้น ม.1

ข้อมูลนักเรียนชั้น ม.2

ข้อมูลนักเรียนชั้น ม.3

ข้อมูลนักเรียนชั้น ม.4

ข้อมูลนักเรียนชั้น ม.5

ข้อมูลนักเรียนชั้น ม.6

วิธีลงทะเบียน