ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"